Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
Web01
PHP Info
Web02
PHP Info
Web03
PHP Info
Web04
PHP Info
Web05-new
PHP Info
Web06-new
PHP Info
Web07-new
PHP Info
Web08-new
PHP Info
Web09-new
PHP Info
Webnode01
PHP Info