0 Öppen      0 Planerad      1 Löst

Det förekommer inga kända störningar för tillfället

Tabellen under visar status på våra servrar.


Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Senaste reboot
Web01 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web02 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web03 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web04 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web05 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web06 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web07 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web08 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web09 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web10 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web11 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web12 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web14 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web15 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web16 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web17 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web18 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web19 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web20 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web21 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...
Web23 Laddar... Laddar... Laddar... PHP Info Laddar... Laddar...

RSS Se RSS Feed