Problem med server Gorn just nu (Pågående)
  • Prioritet - Kritisk
  • Gällande Server - Gorn
  • Vi jobbar på det!

  • Datum - 2017-10-18 20:38
  • Senast Uppdaterad - 2017-10-18 20:39

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP MYSQL IMAP FTP Serverbelastning
Borg
Gorn
Human
Klingon
Q
Vulcan
Web01
Web02
Web02-New
Web03
Web04
Web05
Web06
Web07
Web08
Web09
Web10
Web11
Web12
Web14
Web15
Web16
Web17
Web18
Web19
Web20
Web21
Web22
Web23
Web24
Web25