Planerat underhåll (Planerad)
  • Prioritet - Medel
  • Gällande System - Brandvägg
  • Vi utför underhåll av en brandvägg i datacentret i Malmö under eftermiddagen.
    Korta störningar kan förekomma men dessa kommer att hållas till ett minimum.

  • Datum - 2018-02-20 14:00 - 2018-02-20 16:00
  • Senast Uppdaterad - 2018-02-20 10:29

Server Status

Tabellen under visar status på våra delade hosting servrar.

Server HTTP MYSQL IMAP FTP Serverbelastning
Borg
Gorn
Human
Klingon
Q
Vulcan
Web01
Web02-New
Web03-New
Web04
Web05
Web06
Web07
Web08
Web09
Web10
Web11
Web12
Web14
Web15
Web16
Web17
Web18
Web19
Web20
Web21
Web22
Web23
Web24